15%
تخفیف

آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

محتوای محصول آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

از 10,000 تومان

آشنایی با مواد هوشمند

محتوای محصول آشنایی با مواد هوشمند خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی

محتوای محصول آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

آشنایی با نانوکامپوزیت ۱

محتوای محصول آشنایی با نانوکامپوزیت ۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

آشنایی با نانوکامپوزیت ها ۲

محتوای محصول آشنایی با نانوکامپوزیت ها ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

اثر ابعاد روی خواص نانومواد

محتوای محصول اثر ابعاد روی خواص نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره

محتوای محصول ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان
15%
تخفیف

الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش

محتوای محصول الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

المپیاد دانش آموزی نانو

محتوای دوره مقالات المپیاد دانش آموزی نانو مقالات المپیاد دانش آموزی سمیت نانومواد 1 مقاله خصوصی این بخش خصوصی می…

490,000 تومان

انواع مواد توده ای نانوساختار

محتوای محصول انواع مواد توده ای نانوساختار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

بررسی روش های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آنها بر ضریب حرارتی

محتوای محصول بررسی روش های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آنها بر ضریب حرارتی خصوصی این بخش خصوصی می…

از 10,000 تومان

بسته برنزی

محتوای دوره مقالات مالکیت فکری مقاله های حوزه مالکیت فکری شرایط لازم برای ثبت شدن یک اختراع رایگان مالکیت فکری…

قیمت اصلی 470,000 تومان بود.قیمت فعلی 390,000 تومان است.

بسته طلایی

محتوای دوره مقالات مالکیت فکری مقاله های حوزه مالکیت فکری شرایط لازم برای ثبت شدن یک اختراع رایگان مالکیت فکری…

قیمت اصلی 1,140,000 تومان بود.قیمت فعلی 912,000 تومان است.

بسته نقره ای

محتوای دوره مقالات مالکیت فکری مقاله های حوزه مالکیت فکری شرایط لازم برای ثبت شدن یک اختراع رایگان مالکیت فکری…

قیمت اصلی 540,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.

پوشش های ضد خوردگی

محتوای محصول پوشش های ضد خوردگی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی فرابنفش – مرئي

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی فرابنفش – مرئي خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی فوتولومینسانس

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی فوتولومینسانس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان