مالکیت فکری

مقاله های حوزه مالکیت فکری

شرایط لازم برای ثبت شدن یک اختراع رایگان

مالکیت فکری و اهمیت آن رایگان

معرفی سیستم های طبقه بندی اسناد پتنت رایگان

آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری رایگان

سیستم طبقه بندی بین المللی پتنت رایگان

کاربرد ها

مقاله های دسته کاربرد ها

اصول تصفیه آب با استفاده از فناوری های مبتنی بر غشا رایگان

کاتالیزورهای نوری رایگان

کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در تصفیه آب رایگان

کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب – 1 رایگان

کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب – 2 رایگان

تجهیزات شناسایی

مقالات حوزه تجهیزات شناسایی

شاخص های کلیدی آماده‌سازی نمونه مزایا و محدودیت ها و کاربردها در میکروسکوپ های الکترونی‌روبشی رایگان

میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری رایگان

مقدمه ای بر SEM و برهمکنش پرتوی الکترونی با نمونه رایگان

اجزا و عملکرد تفنگ الکترونی و لنزهای الکترومغناطیس رایگان

تحلیل و کاربرد داده ها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی – بخش اول رایگان

روش های سنتز

مقاله های حوزه روش های سنتز

مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب گذاری شیمیایی ۱ رایگان

مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب گذاری شیمیایی 2 رایگان

مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب گذاری شیمیایی 3 رایگان

آشنایی با روش های ساخت نانومواد رایگان

روش های میکروامولسیون و مایسل معکوس رایگان

مفاهیم پایه

مقالات مفاهیم پایه

خواص الکتریکی و تئوری نواری رایگان

دلایل تغییر خواص در ابعاد نانو رایگان

ریزساختار ها و نقص های بلوری ۱ رایگان

انواع ساختارهای بلوری رایگان

تغییرات ایجاد شده با رسیدن به ابعاد نانو رایگان