طرح های اشتراکی آکاتک

شما با استفاده از طرح های اشتراکی آکاتک، علاوه بر دسترسی به تمام خلاصه مقالات مسابقه ملی، از سایر مزیت های هرکدام از طرح ها بهره مند شده و تجربه خوبی را در کنار آکاتک کسب می کنید.

ویژگی طرح های اشتراکی آکاتک:

الماسی

سالانه

هر ماه:

920 هزارتومان

598 هزارتومان

شش ماهه

هر ماه:

920 هزارتومان

782 هزار تومان

سه ماهه

هر ماه:

920 هزارتومان

874 هزار تومان

ماهانه

هر ماه:

920 هزار تومان

طلایی

سالانه

هر ماه:

770 هزارتومان

500 هزار تومان

شش ماهه

هر ماه:

770 هزارتومان

654 هزار تومان

سه ماهه

هر ماه:

770 هزارتومان

731 هزار تومان

ماهانه

هر ماه:

770 هزار تومان

نقره‌ای

سالانه

هر ماه:

530 هزارتومان

344 هزار تومان

شش ماهه

هر ماه:

530 هزارتومان

450 هزار تومان

سه ماهه

هر ماه:

530 هزارتومان

503 هزار تومان

ماهانه

هر ماه:

530 هزار تومان

برنزی

سالانه

هر ماه:

340 هزارتومان

221 هزار تومان

شش ماهه

هر ماه:

340 هزارتومان

289 هزار تومان

سه ماهه

هر ماه:

340 هزارتومان

323 هزار تومان

ماهانه

هر ماه:

340 هزار تومان

طلایی

خرید بسته طلایی

قیمت

1 میلیون و 140 هزار تومان

912 هزار تومان

نقره ای

خرید بسته نقره ای

قیمت

540 هزار تومان

450 هزار تومان

برنزی

خرید بسته برنزی

قیمت

470 هزار تومان

390 هزار تومان